Leertraject Bemiddeling

Je wilt een erkend bemiddelaar in familiezaken worden.

Dan is het mogelijk om aan ons instituut een leertraject te volgen, bestaande uit een basisopleiding bemiddeling en gevolgd door een specialistische opleidingsmodule. Zowel de basiscursus als de specialistische opleiding zijn erkend door de Belgische overheid. Wie het totale opleidingstraject volgt, kan een officiële erkenning als bemiddelaar in familiezaken aanvragen bij de Federale Bemiddelingscommissie.

In dit leertraject streven we naar een afwisseling tussen live en online bijeenkomsten. De opleidingsonderdelen zijn op elkaar afgestemd en kennen een geleidelijke opbouw. Eerst worden de methodiek en het kader van bemiddeling getraind en vervolgens wordt het specialistische thema bemiddelen in familiezaken uitgediept. De beide modules volgen elkaar op. Je wordt gedurende het hele leertraject ook persoonlijk opgevolgd en bouwt stapsgewijs aan je eigen stijl als bemiddelaar. Conform de nieuwe richtlijnen van de overheid zal de Basisopleiding bemiddeling bestaan uit 12 dagen (70 uur), gevolgd door de specialisatie van 7 dagen (40,81 uur), Bemiddelen in familiezaken. Deze laatste module bestaat uit 3 delen, te weten:

De eerste 2 opleidingen, namelijk Scheidings- en ouderschapsbemiddeling en Juridisch kader als houvast bij conflicten na scheiding, kunnen apart gevolgd kunnen worden.

Het leertraject is in zijn geheel en als aparte modules ook toegankelijk voor degenen die geen erkenning wensen, maar zich wel willen bekwamen in de praktijk van bemiddeling, de positionering als bemiddelaar, bemiddelingsvaardigheden en conflicthanteringsvaardigheden.

Erkenning

De basisopleiding en de specialistische opleiding zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De basisopleiding is de eerste stap in de opbouw van een curriculum voor de Belgische erkenning als bemiddelaar. Iedereen die een erkende basisopleiding heeft gevolgd, kan instromen in de specialistische module. Uiteraard zijn ook degenen die geïnteresseerd zijn in de systemische invalshoek bij bemiddeling maar niet meteen opteren voor een erkenning welkom in zowel de basisopleiding als de specialisaties.

Wie het totale leertraject (basismodule en specialistische module) met goed gevolg doorloopt, verwerft een opleidingscertificaat, nodig voor aanvraag tot erkenning als bemiddelaar door de Belgische federale overheid.

Toelatingsvoorwaarden en inschrijven

Voor dit leertraject schrijf je per onderdeel in (basis en specialisatie). Het inschrijfformulier vind je door op de betreffende links te klikken. Je vindt op die pagina’s ook de toelatingsvoorwaarden.

Leertrajecten


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid