Leertraject Bemiddeling

Je wilt een erkend bemiddelaar in familiezaken worden.

Dan  is het mogelijk om aan ons instituut een geïntegreerd leertraject te volgen, bestaande uit een basisopleiding bemiddeling gevolgd door een specialistische opleidingsmodule. Zowel de basiscursus als de specialistische opleiding zijn erkend door de Belgische overheid. Iemand die het totale opleidingstraject volgt, kan een officiële erkenning als bemiddelaar in familiezaken aanvragen bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Het leertraject is ook toegankelijk voor degenen die geen erkenning wensen, maar zich wel willen bekwamen in de praktijk van bemiddeling, de positionering als bemiddelaar, bemiddelingsvaardigheden en conflicthanteringsvaardigheden.

Een eerste kennismaking

Wil je proeven wat het betekent om een bemiddelingspraktijk te starten en wil je weten wat bemiddeling in jouw praktijk kan toevoegen, dan is het zinvol om – voordat je in dit leertraject stapt – eerst de korte cursus Bemiddeling, een kans erbij ...  te volgen. Deze tweedaagse geeft je een goed zicht op het kader van bemiddeling, de rol van de bemiddelaar en de specifieke werkingsprincipes.

Het leertraject

Wij bieden een didactisch en theoretisch coherent leertraject. De opleidingsonderdelen zijn op elkaar afgestemd en kennen een geleidelijke opbouw. Eerst worden de methodiek en het kader van bemiddeling getraind en vervolgens worden specialistische thema’s uitgediept. De beide modules volgen elkaar op. De cursist wordt gedurende het hele leertraject ook persoonlijk opgevolgd en bouwt stapsgewijs aan zijn/haar eigen stijl als bemiddelaar. Conform de nieuwe richtlijnen van de overheid zal de basisopleiding bestaan uit 13 dagen, gevolgd door een specialisatie van 10 dagen, Bemiddelen in familiezaken.

Gedegen kennis van de theoretische en methodische aspecten van bemiddeling krijg je aangereikt in de Basisopleiding Bemiddeling en mediation (13 dagen, 78 uur). In deze opleiding worden verschillende kaders aangereikt: het bemiddelingskader, het wetgevende kader en het systemisch kader. Er wordt geoefend met de positionering als bemiddelaar, het bemiddelingsprotocol en bemiddelingsvaardigheden. Systemische en narratieve methodieken verdiepen het proces van bemiddelen. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de bemiddelaar voor alle betrokkenen transparantie en veiligheid garandeert. Reflectie op de wijze waarop de deelnemers bemiddeling in hun praktijk (kunnen) vormgeven, is een rode draad in deze opleiding.

Na de basisopleiding specialiseer je je verder.

De specialisatie Bemiddelen in familiezaken (10 dagen, 60 uur) behandelt wetgeving en familierecht. Er wordt praktijkgericht geoefend met het opstellen van een EOT. We werken toe naar ouderschapsregelingen na scheiding. We trainen om uit de zuigkracht te blijven van hoog conflict na scheiding. We oefenen handvatten om bredere familiale conflicten op te pakken. Iedere deelnemer verwerft feedback op de eigen stijl als bemiddelaar en leert om persoonlijke aspecten die spelen tijdens het bemiddelen, te hanteren.

Erkenning

De basisopleiding en de specialistische opleiding zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie. De basisopleiding is de eerste stap in de opbouw van een curriculum voor de Belgische erkenning als bemiddelaar. Iedereen die een erkende basisopleiding heeft gevolgd, kan instromen in de specialistische module. Uiteraard zijn ook degenen die geïnteresseerd zijn in de systemische invalshoek bij bemiddeling maar niet meteen opteren voor een erkenning welkom in zowel de basisopleiding als de specialisaties.

Wie het totale leertraject (basismodule en specialistische module) met goed gevolg doorloopt, verwerft een opleidingscertificaat, nodig voor aanvraag tot erkenning als bemiddelaar door de Belgische federale overheid.

Bijblijven … Specifiek aanbod voor bemiddelaars

Voor mensen die het bemiddelingstraject achter de rug hebben bieden wij enkele boeiende workshops en inspiratiedagen, die specifiek gericht zijn op de bemiddelingspraktijk. Namelijk:

Ben je een erkend familiaal bemiddelaar en wil je je verder bekwamen in dit specialisme dan kan je je aansluiten bij een supervisiegroep.

Interessante nascholing voor bemiddelaars

Naast deze erkende nascholingen bieden we voor bemiddelaars interessante cursussen en workshops aan.

Voor sociale bemiddelaars zijn de programma’s in het domein Mens, werk en organisatie interessant.

Voor bemiddelaars in familiezaken is er de cursus Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen, een workshop over Geweld in partnerrelaties en de zomercursussen Systemisch werken rond complexe verwerkingsprocessen en trauma: is dat iets voor mij? en Systeemgericht werken met plegers ... het kan.

Voor wie meer wil weten over echtscheidingsthema's en nieuw samengestelde gezinnen zijn er de volgende programma's: Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen, Conflictueus ouderschap na scheiding en in nieuw samengestelde gezinnen en Steunbronnen voor kinderen bij conflictueus ouderschap.

Dit is een kleine greep uit ons aanbod. Je kunt onder OPLEIDING zoeken naar een programma dat in je interessegebied valt.

Voor onze inspiratiedagen, workshops en cursussen kan een erkenning als nascholing door de Federale Bemiddelingscommissie worden aangevraagd.

Inschrijven

Voor dit leertraject schrijf je per onderdeel in (basis en specialisatie). Het inschrijfformulier vind je door op de betreffende links te klikken.

Toelatingsvoorwaarden

  • bereid zijn om te reflecteren op de eigen praktijk en op de werkingsvoorwaarden die een bemiddelingspraktijk schragen;
  • oefenen met het installeren en uitvoeren van een bemiddeling, zowel in de opleiding als in de eigen werkpraktijk;
  • zorg dragen voor een systematische implementatie van het geleerde in hun eigen werkcontext;
  • bereid zijn om werk te maken van de eigen attitude en positie als bemiddelaar.

Om te kunnen oefenen met het geleerde wordt van alle deelnemers in dit leertraject gevraagd dat zij gedurende de opleiding enkele concrete bemiddelingen in hun werkpraktijk opnemen.

Trajecten


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid