Systemisch werken in de forensische zorg

Geweld en misbruik hebben een grote impact op velen. Zowel familiebanden als de verbinding met het slachtoffer, met relevante betrokkenen en met de samenleving staan onder druk. Er treedt niet alleen een polarisatie op tussen dader en slachtoffer, ook in de familie, buurt, school, instelling of in diensten raakt men opgesplitst tussen degenen die minimaliseren en goedpraten en degenen die  verwerpen en straf bepleiten. De hulpverlener die met de daders of plegers spreekt, werkt met en in deze polarisaties en de pijnlijke confrontaties die daaruit voortvloeien.

Een systemische visie impliceert aansluiten bij het verhaal van de dader of pleger en tegelijkertijd de relationele effecten van gedrag bespreekbaar maken. Het betekent ook de stemmen van belangrijke anderen binnenbrengen. In het proces van responsabilisering, gedragsverandering en herstel wordt zowel de dader of pleger als het netwerk aan het werk gezet. Systemische methodieken helpen  hulpverleners om in het gesprek inleving en confrontatie te combineren en een meerstemmige dialoog over de feiten tot stand te brengen en om aan de slag te gaan met vele betrokkenen.

De opleiding wordt gegeven door drie docenten met verschillende specialisaties: Kris Decraemer hoofdopleider (dadertherapie, traumatherapie, bemiddeling, gezinnen in misbruik en mishandeling), en Sarah Goris (volwassen plegers, ambulante en forensische zorg, gezins-  en groepstherapie, diagnostiek) en Kelly Neyens (jonge, verstandelijke gehandicapte delinquenten, contextzorg, forensische zorg in gesloten instelling).
 

Wat levert het mij op?
In combinatie met het counselingstraject kan men het lidmaatschap van de LPVW aanvragen.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.
Ons erkenningsnummer is: DV.O108447


Geweld en delinquentie >

OPLEIDER:

 

 

 

 

 

 

Kris Decraemer

Sarah Goris

Kelly Neyens

 


UURSCHEMA:          van 9u00 tot 16u00


LESDAG:                       geen gegevens om te tonen


LOCATIE:                      Interactie-Academie VZW
                                            Van Schoonbekestraat 33
                                            B-2018 Antwerpen


BESTAND:

 infobrochure.pdf

 

 praktische informatie.pdf

 

 studiebelasting.pdf

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze opleiding door op de begindatum te klikken.
Het voorschot bedraagt € 75. Gelieve dit bij inschrijving over te maken op onze rekening IBAN BE48 0001 6139 1327.

 Deze opleiding start op een van onderstaande data.

 Klik op een van deze data om je in te schrijven.

Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid