Geweldloos verzet & nieuwe autoriteit - Basiscursus

Kinderen en jongeren die agressief of zelfbeschadigend gedrag vertonen, vereenzamen of niet meer naar school gaan maken ouders en andere zorgdragers vaak erg bezorgd. Ze voelen zich machteloos en gefrustreerd, weten niet meer wat doen. Geweldloos verzet/nieuwe autoriteit biedt ouders en professionals een visie en handvatten om, gesteund door een netwerk van betekenisvolle anderen, het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Een gezamenlijke beweging in de richting van een hoopvolle toekomst wordt ingezet.

De trainers hanteren hierbij een uitgesproken systemische opvatting. Vanuit hun binnen- en buitenlandse opleidingsachtergrond combineren zij de Israëlische visie van betrokken autoriteit (Haim Omer) met het collaboratieve, gezinsgerichte model uit Londen (Peter Jakob). Het waarmaken van hedendaagse autoriteit in het leven van kinderen gaat in hun visie gepaard met de nodige zorg voor gezinsidentiteit, trauma-beleving en de (hechtings)nood van kinderen.   

Theoretische input wordt afgewisseld met methodische uitwerkingen, creatieve ideeën en ruimte voor eigen casuïstiek. Deelnemers krijgen een uitgebreid oefenplatform voor het gedachtegoed en de toepassingen van geweldloos verzet/nieuwe autoriteit.

Toelatingsvoorwaarden

Deze 3-daagse systemische training staat open voor professionals die in een veelheid aan settingen met kinderen, ouders & hun netwerken te maken hebben: leefgroepen, psychotherapie, scholen, thuisbegeleidingsdiensten, enz.

Wat levert het mij op? 
Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Partnership Projects in Engeland (meer info: www.partnershipprojectsuk.com).
Deelnemers die deze cursus hebben voltooid ontvangen een certificaat en voldoen daarmee aan het foundation level van The London NVR Certificate Course o.l.v. Peter Jakob. Dit betekent dat zij rechtstreeks kunnen instromen in het advanced level van deze opleiding.

Accreditering SKJ en Registerplein kan aangevraagd worden indien gewenst.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit >

OPLEIDERS:          

 

 

 
Willem BeckersAnnelies HuybrechtsKerstin Thys

UURSCHEMA:         van 9u30 tot 16u30


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33

                                           B-2018 Antwerpen 


BESTAND:

programma basiscursus.pdf

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet >
 

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze basiscursus door op de begindatum te klikken.

 Deze basiscursus  start op een van onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid