Leertraject Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Kinderen en jongeren die agressief of zelfbeschadigend gedrag vertonen, vereenzamen of niet meer naar school gaan maken ouders en andere zorgdragers bezorgd, machteloos en gefrustreerd. Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit bieden ouders en professionals een visie en handvatten om het zorgwekkend gedrag van een kind of jongere te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Gezinnen en instellingen worden daarbij gesteund door een netwerk van betekenisvolle anderen. Een gezamenlijke beweging in de richting van een hoopvolle toekomst wordt ingezet.

Ben je geïnteresseerd in de visie, methodieken en toepassingen van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, dan is dit traject iets voor jou. Het leertraject omvat in totaal 3 modules die zo zijn opgebouwd dat je kennis en vaardigheden systematisch worden verdiept. Module 1 is een basiscursus (5 dagen), module 2 is een specialisatie (6 dagen) en module 3 is een gedeelte van zelfstudie en opdrachten. Aan het einde van het totale traject ontvang je een certificaat als advanced NVR Practicioner, mits dit is afgerond binnen een totale tijdsspanne van 2 jaar.

Dit traject heeft een internationale samenwerking. Zo wordt het certificaat van zowel de basistraining als het totale leertraject erkend door Partnership Projects, een in Non-Violent Resistance gespecialiseerd trainings- en consultancycentrum in Londen. Deze organisatie wordt geleid door Peter Jakob, internationaal expert in deze materie. Hij verzorgt samen met de Interactie Academie ook de specialistische training van het leertraject. Meer info over deze organisatie vind je via www.partnershipprojectsuk.com.

Kennismaking

Wil je kennismaken met deze benadering of overweeg je in te stappen in het leertraject, dan kan je je inschrijven voor een inspiratiedag nieuwe autoriteit. Deze instapdag helpt je ook om een weloverwogen beslissing te nemen tot het volgen van dit leertraject.

Inschrijven Kennismaking nieuwe autoriteit

Basis

Eerste module: Basistraining (5 dagen)

In deze vijfdaagse training krijgen deelnemers een uitgebreid oefenplatform voor het gedachtegoed en de toepassingen van geweldloos verzet en nieuwe autoriteit. Theorie wordt afgewisseld met methodische uitwerkingen, creatieve ideeën en ruimte voor eigen casuïstiek. Deelnemers ontvangen na deelnemen een certificaat dat ook door Partnership Projects wordt gehonoreerd als Foundation Level. Met dit certicificaat is het mogelijk om het leertraject verder in London te volgen of het vervolgtraject in Antwerpen te doorlopen.

Inschrijven Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit - Basiscursus

Specialisatie

Tweede module: Specialistische training (6 dagen)

In samenwerking met Peter Jakobvoertaal Engels,  met Nederlandstalige vertalingsondersteuning waar nodig.

Dit onderdeel omvat 6 dagen. Je kan enkel instappen als als je bij de Interactie-Academie een meerdaagse basistraining hebt gevolgd of als je elders gelijkwaardige competenties hebt verworven. Wil je de specialisatie volgen, maar je hebt niet bij ons de basistraining gevolgd? Contacteer dan de opleider via willem.beckers@iaac.eu. Samen kan je afstemmen of je rechtstreeks kan instappen in de specialisatie. 

Deelnemers die de specialistische module met goed gevolg doorlopen, ontvangen een aanwezigheidsattest. Dit attest geeft toegang tot een vierde module: het indienen van een portfolio met casusbeschrijvingen dat, mits een positieve evaluatie, een certificaat oplevert in Advanced NVR Practice, erkend door zowel de Interactie-Academie als Partnership Projects. De voorwaarden voor dit certificaat worden hieronder verder toegelicht.

Deze specialistische cursus verdiept de principes en methodieken van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, waardoor je deze kunt inzetten bij complexe problematiek. Er gaat bijzondere aandacht naar het samenwerken met multi-stressed families, de integratie met traumagericht werk en de (hechtings)nood van kinderen in de context van kinderverwaarlozing en –misbruik. Deze cursusdagen bieden ook ruimte voor en nieuwe ontwikkelingen en recente toepassingen, zoals processen van extreme sociale isolatie, het benaderen van angstproblematiek en (jong)volwassenen die overmatig afhankelijk zijn van ouders of zorgdragers.

Deelnemers die de basistraining en de specialistische training hebben gevolgd krijgen de kans om met het geleerde aan te slag te gaan en hierover uit te wisselen met elkaar. Via intervisie, rollenspel en supervisie bekwamen zij zich om zich de benadering eigen te maken binnen de eigen werkcontext.

Inschrijven Geweldloos verzet & nieuwe autoriteit - Specialisatie

Zelfstudie en opdrachten

Derde module: Portfolio & certificaat

Deelnemers die beschikken over een aanwezigheidsattest van het voorgaande leertraject kunnen een aanvraag doen voor het bekomen van een certificaat in Advanced NVR Practice. Deze aanvraag gaat gepaard met het indienen van twee casusbeschrijvingen van minimum 2000 woorden, een reflectief logboek en een door te nemen literatuurlijst. Deelnemers hebben na het doorlopen van het leertraject 1 jaar de tijd om deze opdrachten binnen te leveren. Deelnemers behalen hun erkenning mits deze opdrachten positief worden geëvalueerd door de opleiders.

Indienen van een aanvraag voor het certificaat

Toelatingsvoorwaarden

Dit leertraject staat open voor professionals met een bachelor of master in de menswetenschappen die met kinderen, ouders en hun netwerken te maken hebben: in leefgroepen, psychotherapie, scholen, thuisbegeleidingsdiensten, enzovoort. Deelnemers moeten het geleerde kunnen toepassen in de eigen praktijk en bereid zijn casussen in te brengen en actief deel te nemen aan oefeningen en rollenspelen. Deelnemers moeten de mogelijkheid hebben om alle dagen aanwezig te zijn.

Trajecten


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00)
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid