Counseling: Geïntegreerd traject

Geïntegreerde opleiding Systemische counseling

Jij zoekt een opleiding ...

 • die je in staat stelt om de kwaliteit en de effectiviteit van je begeleidingsaanbod aan mensen in complexe probleemsituaties te verbeteren
 • die praktijkgericht onderwijs koppelt aan stevige theoretische fundamenten
 • die een intense leerervaring biedt: je verdiept je kennis en vaardigheden, met veel aandacht voor de persoon van de hulpverlener
 • waarin je met een vaste studentengroep procesgericht op weg gaan kan
 • die in Vlaanderen en Nederland voldoet aan de hoogste kwaliteitsvoorwaarden

Wij bieden ...

 • een deeltijdse opleiding in dagonderwijs van 3 jaar die zich richt op gediplomeerde professionals in de hulpverleningssector
 • een integraal traject dat voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vooropgesteld aan een opleiding niveau 6 in het hoger onderwijs en wacht op een goedkeuring van de Vlaamse Overheid voor de erkenning van de eerste bachelor-na-­bachelor Systemische Counseling

Je krijgt …

 • een opleiding die je in staat stelt om (mits fiat van de Vlaamse Overheid) een diploma te behalen op bachelorniveau
 • een opleiding waarmee je een aanvraag kan doen bij de BVRGS voor systemische counseling en een aanvraag kan doen bij de NVRG voor systeemtherapeutisch werker
 • een praktijkgerichte opleiding die maximaal aansluit bij de noden die counselors ervaren in een veelheid aan hulpverleningscontexten
 • de kans om te leren en te groeien in een gedegen leeromgeving, met heldere leerresultaten, een zorgvuldig opgebouwd opleidingsprogramma en een praktijkgerichte aanpak, waarbij je de verworven kennis, inzichten en vaardigheden kan inzetten op je werkvloer

Leertrajecten


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden -  Privacybeleid