Leertraject Psychotherapie

Je wilt systeemtheoretisch psychotherapeut worden.

Dan is de  vierjarige postgraduaatopleiding systeemtheoretische psychotherapie iets voor jou. Deze opleiding wordt ingericht conform de eisen van de Belgische Vereniging voor Relatie, Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS) en is erkend door zowel de BVRGS als de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie). Hierdoor is de opleiding toegankelijk voor therapeuten die in België  dan wel in Nederland werkzaam zijn.

Inhoud

De opleiding Postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie streeft een integratie na tussen theoretische bouwstenen, de therapeutische praktijk van de deelnemers en de persoon van de therapeut. In deze opleiding wordt vanuit een systeemtheoretische visie een psychotherapeutisch kader geboden voor het werken met individuen, paren en gezinnen. Naast theorie en methodiektraining besteden we aandacht aan supervisie en casuïstiekbesprekingen, leertherapeutische reflecties, procesbeschrijving en literatuurstudie. Theorie en methoden worden toegepast in uiteenlopende cliëntsituaties en in diverse psychotherapeutische contexten.

Lees meer leertraject psychotherapie

Zie ook veelgestelde vragen psychotherapie traject

Toelatingsvoorwaarden

Om deel te kunnen nemen zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Ten eerste moet je vooropleiding in orde zijn. Dat betekent een toepasselijke universitaire opleiding genoten hebben, namelijk een master in de geneeskunde, een master in de klinische psychologie of een master in de klinische orthopedagogie. Voor Nederlandse kandidaten gelden de toelatingscriteria zoals deze op de website van de NVRG te vinden zijn (www.nvrg.nl).

Een tweede voorwaarde betreft je werkpraktijk. Om te kunnen deelnemen aan de psychotherapieopleiding heb je best al enige ervaring in het werken met cliënten en heb je een praktijk met een psychotherapeutisch mandaat voor minimaal 5 cliënten/cliëntsystemen per week. Leren en doen, reflecteren en oefenen gaan in onze opleiding immers hand in hand.

Een vierjarig engagement is niet niks. Om die reden is het wenselijk (niet verplicht) om eerst een workshop of korte cursus aan ons instituut te volgen. Zo kan je de sfeer proeven en ook inschatten of de wijze van lesgeven en de specifieke systeemtheoretische ingang je ligt.

Inschrijven

Ieder jaar in september start een nieuwe opleidingsgroep. Je stelt jezelf kandidaat via een inschrijfformulier. Wanneer je voldoet aan alle voorwaarden word je in april, mei of juni uitgenodigd voor een overleggesprek.

Ga naar de opleiding Postgraduaat in de systeemtheoretische psychotherapie (ST). Voor meer informatie betreffende de inhoud, data en prijzen van de psychotherapieopleiding kan je de pdf-bestanden downloaden. Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen met Ellen Reijmers (hoofdopleider en coördinator van de psychotherapie opleiding). E-mail: ellen.reijmers@iaac.eu

Specialiseren

Degenen die de opleiding  systeemtheoretische psychotherapie met goed gevolg afgerond hebben, kunnen zich verder bekwamen in specifieke onderwerpen.  Men kan zich verder specialiseren in het werken met spelmateriaal bij therapie met kinderen en jongeren, in trauma verwerking,  of in partnerrelatietherapie.

Zij kunnen kiezen uit de volgende specialistische opleidingen:

Na het met goed gevolg beëindigen van een specialistische opleiding krijgen psychotherapeuten die een door de BVRGS erkende psychotherapieopleiding hebben genoten een certificaat waarop de kwalificatie wordt vermeld. Dus systeemtheoretisch psychotherapeut met specialisatie in het therapeutisch werken met kinderen en jongeren, met specialisatie in trauma en complexe verwerkingsprocessen of met specialisatie in partnerrelatietherapie.

Wat levert het mij op?

De opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en Systemische counseling (BVRGS) en door de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). De opleiding geeft eveneens een erkenning voor het register Kinderen & Jongeren Psycholoog NIP. Accreditering voor psychiaters werkzaam in Vlaanderen en/of Nederland wordt aangevraagd.

Belgische deelnemers kunnen beroep doen op het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Meer informatie vindt u hier.

De reglementering voor het gebruik van opleidingscheques werd gewijzigd (klik hier).

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.
Ons erkenningsnummer is: DV.O108447

Trajecten


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) 
E-mail: secretariaat@iaac.eu of gebruik het contactformulier

Registratienummer van de KMO-Portefeuille voor de pijler Opleiding: DV.O108447

Rekeningnummer: BE87 0015 1180 2994 (BIC-code: GEBABEBB)

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden -  Privacybeleid