Geweldloos verzet & nieuwe autoriteit - Specialisatie

Dit specialisme omvat zes dagen en is opgesplitst in twee delen. Je kan enkel instappen als als je bij de Interactie-Academie een meerdaagse basistraining hebt gevolgd of als je elders gelijkwaardige competenties hebt verworven. 

Deelnemers die de specialisatie met goed gevolg doorlopen, ontvangen een aanwezigheidsattest. Dit attest geeft toegang tot een derde module: het indienen van een portfolio met casusbeschrijvingen dat, mits een positieve evaluatie, een certificaat oplevert in Advanced NVR Practice, erkend door zowel de Interactie-Academie als Partnership Projects.

Specialistische training in nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (4 dagen)

Voertaal: Engels, met Nederlandstalige vertalingsondersteuning waar nodig. 

Deze cursus biedt een verdieping van de kernbegrippen en werkwijzen van geweldloos verzet binnen de context van scholen, de bredere familie en het sociale netwerk. We richten ons specifiek op de samenwerking met families die het hoofd moeten bieden aan een veelheid van complexe uitdagingen en vaak (moeten) samenwerken met vele professionals. Tijdens deze specialisatie introduceren we het zogeheten child focused NVR workouders en andere (professionele) zorgdragers worden gesteund om (opnieuw) zorg te dragen voor het lijden en de noden van kinderen en jongeren. Dit met name waar deze noden verduisterd raken door agressief gedrag. Bijzondere aandacht gaat ook naar de gekwetste levensgeschiedenis van ouders en hoe deze opnieuw wordt geactiveerd in het conflictueuze samenleven met hun kinderen. We integreren de aanknopingspunten uit geweldloos verzet met therapeutische methoden die zijn ontwikkeld in het benaderen en bespreken van trauma.

Deze cursusdagen bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en recente toepassingen, zoals processen van extreme sociale isolatie, het benaderen van angstproblematiek en (jong)volwassenen die overmatig afhankelijkheid zijn van ouders of zorgdragers. Een gedetailleerd overzicht van de cursusinhoud vind je in bijlage.

Praktijk, intervisie en supervisie (2 dagen)

Deelnemers die de basistraining en de specialistische training hebben gevolgd krijgen in deze tweedaagse de kans om met het geleerde aan te slag te gaan en hierover uit te wisselen met elkaar. Via intervisie, rollenspel en supervisie bekwamen zij zich om zich de benadering eigen te maken binnen de eigen werkcontext. Door te experimenteren met stijl, taal en tempo wordt de comfortzone in het hanteren van de principes en methodes van geweldloos verzet vergroot. Deelnemers brengen actuele casuïstiek in en groeien zo in hun ervaring van bewegingsvrijheid en creativiteit.

Toelatingsvoorwaarden

Je kan enkel instappen als je Geweldloos verzet & nieuwe autoriteit - Basiscursus hebt gevolgd  of als je elders gelijkwaardige competenties hebt verworven. Wil je de specialisatie volgen, maar je hebt niet bij ons de basistraining gevolgd? Contacteer dan de opleider via willem.beckers@iaac.eu. Samen kan je afstemmen of je rechtstreeks kan instappen in de specialisatie.

Wat levert het mij op? 

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.

Ons registratienummer vindt u onderaan deze webpagina.


Geweldloos verzet en nieuwe autoriteit >

OPLEIDER:                Willem Beckers
OPLEIDER:                Peter Jakob


UURSCHEMA:         van 9u00 tot 16u00


LOCATIE:                    Interactie-Academie VZW
                                           Van Schoonbekestraat 33
                                           B-2018 Antwerpen 


BESTAND:

programma_specialisatie_module_2.pdf

 

Dit programma maakt deel uit van het leertraject:

 Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet >
 

 

 

Je kan je hieronder inschrijven voor deze specialisatie door op de begindatum te klikken.

 Deze specialisatie gaat door op onderstaande data.

 Klik op één van deze data om je in te schrijven.

 Alle prijzen zijn inclusief catering.


 

© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T  00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail:  secretariaat@iaac.eu  of gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447 

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid