Paren, gender

Er zijn veel impliciete verwachtingen over wat een goed paar is, over liefde, intimiteit, man-zijn en vrouw zijn. Onze programma’s geven leidraden om met paren te spreken over hun moeilijkheden, last en kwetsbaarheid. Hulpverleners en therapeuten worden uitgedaagd om op een creatieve niet normerende en nieuwsgierige wijze te zoeken hoe paren een eigen weg kunnen vinden te midden van vele visies en betrokkenheden.
 


© Interactie-Academie VZW – Van Schoonbekestraat 33, B-2018 Antwerpen
T 00 32 (0)3 237 01 52 (tussen 8u30 en 13u00) – F 00 32 (0)3 248 69 31
E-mail: secretariaat@iaac.euof gebruik het contactformulier

Registratienummer voor de pijler Opleiding DV.O108447

Rekeningnummer: IBAN BE87 0015 1180 2994 - BIC-code: GEBABEBB

BTW-nummer: BE0408.344.759

Inschrijvingsvoorwaarden - Privacybeleid